عکاسی از نوزادان یکی از بخش‌های مورد علاقه ی من در عکاسی است. دیدن عشق در خانواده‌ای که به تازگی صاحب نوزادی شده اند و لمس شگفتی و حیرت آن‌ها از تازه وارد کوچک خود، واقعا زیبا است.